Április 21.

Sajátos iskolatörténeti érdekesség, hogy van két tanár, akik ugyanazokat a tárgyakat (latint és görögöt) ugyanannyi ideig (tizenkét évig) tanították a gyakorló gimnáziumban, és mindketten április 21-én hunytak el.

Csengery János klasszika-filológus huszonnyolc éves korában, 1884-ben került a gimnáziumba, amely akkor a Rákóczi út 8. alatti bérház második emeletén működött. 1896-ban Kolozsvárra költözött, mert ott, az egyetemen kapott tanszékvezetői megbízatást. Később – komoly tudományos munkássága mellett – a szegedi tudományegyetemen dékán, majd rektor lett. A legtovább élt azon tanárok közül, akik 1887-ben jelen voltak a Trefort utcai iskolaépület felavatásán, 1945. április 21-én halt meg. Többször írt alkalmi költeményeket az iskola jeles ünnepei alkalmából. (Ezek közül kettő az Érdekes dokumentumok között megtalálható.)

Györkössy (Jirka) Alajos klasszika-filológus szinte napra pontosan akkor született (1896. június 15-én), amikor Csengery János elment az iskolából. Huszonkilenc éves korától, 1925-től 1937-ig volt az iskola tanára, később az Országos Közoktatási Tanácsban és a Budapesti Tanárképző Intézetben dolgozott, emellett ő is gazdag tudományos tevékenységet folytatott. A háború után az Akadémiai Könyvtárban volt állásban. A gyakorló gimnázium centenáriumi ünnepségén, 1972-ben ő volt az egyik szónok, aki az iskola egykori tanárai nevében elmondta megemlékező gondolatait. Fél évvel később, 1973. április 21-én hunyt el.