Tanárképzés

Szaktárgyi tanítási gyakorlat – osztatlan tanárképzés

A szaktárgyi tanítási gyakorlatok dokumentumai, koncepciója, valamint az aktuális információk az ELTE Tanárképző Központ (TKK) honlapján található.

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

A gyakorlat koncepciója és aktuális dokumentumai az ELTE Tanárképző Központ (TKK) honlapján találhatók

A tanárjelöltek tanítási-nevelési gyakorlatának célja

A hallgatók ismerjék meg az iskola szervezetét és működését, szaktárgyaik helyét és szerepét a közoktatásban. A tanítás során szerezzenek tapasztalatokat és kapjanak folyamatos megerősítést a pedagógiai, pszichológiai és a szaktárgyi ismeretek gyakorlati alkalmazásában. Szerezzenek gyakorlatot szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazásában, a tanulók megismerésében és személyiségük fejlesztésében, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányításában, valamint hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazásában. Alakuljanak ki jártasságaik a pedagógiai megfigyelések, a tanítási órák jegyzőkönyvi rögzítése, elemzése és értékelése terén. A tanítás során ismerjék meg és alkalmazzák az oktatáshoz szükséges jártasságokat és készségeket, a pedagógiai munkához szükséges etikai és magatartási szabályokat.