Fakultációk

Iskolánk a 11. és a 12. évfolyamon  – kellő számú jelentkezés és igazgatói jóváhagyás esetén – összesen 17 tantárgy emelt óraszámú tanulását is biztosítja. A fakultációs óráknak négy fő célja van:

 • felkészítés az emelt szintű érettségi követelményeire,
 • közép- és emelt szintű érettségi felkészítés a 11-12. évfolyamon már nem tanított tantárgyakból,
 • színvonalas és igényes képzés biztosítása tanulóink érdeklődési körének megfelelően,
 • felkészítés az egyetemi tanulmányokra.
 1. Segítség a választáshoz

A fakultációs órák kiválasztása és véglegesítése a 10. évfolyam második felében történik. A második félév első hónapjában 10. évfolyamos diákjaink számára többféle tájékozódási lehetőséget biztosítunk a fakultációs kínálat megismerésére:

 • (jelen) tájékoztató anyag a fakultációs órák választásának, változtatásának szabályairól, az órák tartalmáról, követelményeiről és számonkérési módjairól,
 • személyes osztályfőnöki és szaktanári segítség a választáshoz.
 1. A fakultációs órák fölvétele
 2. a) Előzetes jelentkezés határideje:  2024. február 26., hétfő

A diákok szülői támogató aláírással ellátott nyomtatványon nyilatkoznak arról, milyen fakultációs órákat szeretnének felvenni. A döntésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:

 • Két fakultációs tárgy választása kötelező; harmadik tárgy választása fakultatív; negyedik tárgyra való jelentkezés csak igazgatói engedély birtokában lehetséges
 • A fakultáció kiválasztásának szabadságát korlátozhatja, hogy
 • van-e elegendő számú jelentkező a csoport elindításához,
 • a következő évi tantárgyfelosztása tartalmazza-e az adott fakultációs tárgyat
 • órarendi szempontból megoldható-e a diák által választott párosítás.

b) A végleges jelentkezés határideje: 2024. április 5., péntek

A jelentkezési lap már lehetőség szerint tartalmazza az adott fakultációs tárgy sávját (“A” és “B” sávok délelőtti, “C”, “D” és “E” sávok délutáni órákat jelentenek; a délutáni sávok már a tervezett naphoz vannak rendelve) és a tárgyat tanító tanár nevét.

 1. Változtatás a fakultációs órákban

A 10. év második felében kiválasztott fakultációs órákban a diákoknak négy alkalommal van lehetőségük változtatni. A változtatási kérelmet – erre a célra szolgáló formanyomtatványon – a szülő, az érintett szaktanár(ok) és az osztályfőnök támogató aláírásával kell benyújtani elbírálásra az igazgatónak.

Fakultációs órát felvenni és leadni az alábbi időszakokban lehetséges:

 • A 10. év végén vagy a 11. év első tanítási hetének végéig banyújtott kérelemmel;
 • A 11. év második félévének kezdetét megelőző hét szerdáig;
 • A 11. év végén vagy a 12. év második tanítási hetének végéig benyújtott kérelemmel;
 • A 12. év második félévének kezdetét megelőző hét szerdáig.

A fentiektől eltérő időpontokban a fölvett fakultációs órákon módosítani csak különösen indokolt esetben lehet.

A változtatási szándék mérlegelésekor érdemes figyelembe venni az alábbiakat:

 • Egy fakultációs óra „menet közbeni” fölvételekor a szaktanár beszámolási kötelezettséget írhat elő a fakultációs csoportban a váltási szándék időpontjáig tanult tananyagból.
 • Ha valakinek a fakultációs órák leadásának eredményeképp kettő alá csökkenne a faktjai száma, új tárgyat köteles fölvenni. Ez a szabály nem vonatkozik azokra, akik a fakultációs tantárgy tanulását sikeres érettségi vizsgával zárták le.

Budapest, 2024. február 15.

Csapodi Zoltán sk.

igazgató

 

Részletes tájékoztatás