1915. október 14.

Ezen a napon hunyt el Kármán Mór, iskolánk (egyik) alapítója és huszonöt éven át (1872-1897) volt pedagógiai vezetője. A gyászjelentésben így fogalmaztak: “Halála árvaságba döntötte iskolánkat, melynek ő volt alapvetője és szellemi vezetője. De gyászunkban osztozik az egész magyar tanárság, amely egy emberöltőn át az ő lelki kincseiből merített és példaadó személyiségének hatása alatt állott, s osztozik az egész magyar közműveltség, mely benne egyik oszlopát vesztette el; halálával a magyar pedagógiai tudomány lánglelkű művelője és az iskolának igazi nagy tanítómestere száll sírba.” (A gyászjelentés eredetiben az iskola könyvtárában megnézhető.) Az október 17-i, vasárnapi gyászszertartásról a Pesti Hírlap másnapi száma fél hasábos cikkben számolt be. (Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár, adt.arcanum.com)

Kármán Mór negyedszázados tanári munkássága alkalmából, 1897-ben tanítványai, munkatársai, barátai, a magyar közművelődés hozzá közel álló képviselői Volf György és Waldapfel János, iskolánk tanárai szerkesztésében háromszáz oldalas emlékkönyvet állítottak össze “a doctor úr” tiszteletére. Ebből a következő írásokat különösen érdemes elolvasni: Geréb József (8-16. old.), Volf György (63-66. old.), Staub Móric (67-70. old.), Simonyi Jenő (80-84. old.) (A könyv itt is olvasható, az iskola könyvtárában kézbe is vehető.)

Halála évfordulója alkalmából az Érdekes dokumentumok közé feltettük Waldapfel János “Szobrot Kármán Mórnak!” című, néhány oldalas írását 1916-ból.

Kármán Mór sírja itt megnézhető (négy kép).