Október 14-én elhunyt Kármán Mór

1915. október 14-én, csütörtök reggel elhunyt Kármán Mór, aki iskolánk egyik megalapítója és negyed századon át (1872-től 1897-ig) pedagógiai vezetője volt. Az iskola 148 éves története során ő volt az egyetlen, akinek a holttestét az iskola épületében ravatalozták fel. Október 16-án, szombaton estétől a tornaterem gyászteremmé alakult. Itt állították fel a díszes ravatalt, elárasztva a gyászoló családnak, a tudományos intézményeknek, a jóbarátoknak és tisztelőknek koszorúitól. Október 18-án délelőtt folyt le a gyászszertartás. A rendkívüli számú gyászoló gyülekezet el sem fért a tornateremben, sokan csak a gyászzene dallamait hallgathatták a folyosókon. Többek között három egykori közoktatási miniszter, két államtitkár, a tudomány és a közélet rendkívül sok jeles képviselője is megjelent a gyászszertartáson, Kármán Mór ugyanis az ország egyik legkiválóbb és legismertebb közoktatási szakembere, neveléstudósa volt.

Kármánt egész életében nagy tisztelet és megbecsülés övezte mind a tanártársai, mind a tanárjelöltek, mind a diákok részéről. Huszonöt éves pedagógiai munkássága emlékére 1897-ben tanártársai egy háromszáz oldalas emlékkkönyvet állítottak össze, melyet az iskola fennállásának 25 éves évfordulós ünnepsége után rendezett külön Kármán-ünnepségen adták át neki 1897. június 13-án. Ugyanebben az évben ősszel – betegsége miatt, amely aztán több évig tartott – Kármánnak el kellett hagyni az iskolát. Élete végéig kapcsolatban maradt azonban vele, és figyelemmel kísérte alakulását. 1909-ben két kötetben összefoglalva megjelentette pedagógiai írásait. Kármán Mór sírja a Kozma utcai izraelita temetőben ma is látogatható.

Az épület bejáratánál levő Kármán Mór-emléktáblát az iskola centenáriumi ünnepségén, 1972-ben állították és leplezték le, de akkor nem a jelenlegi helyén, hanem néhány lécsőfokkal feljebb, a földszinten volt kitéve.

Az itt látható kép – amely egy dedikálást tartalmaz egy könyv első lapjain – különleges érdekessége az, hogy iskolánk első háromnegyed évszázadának három vezetője jelenik meg rajta egyszerre. A 67 éves Kármán Mór a könyv szerzője, az 56 éves Badics Ferenc, a kiváló és nagy tekintélyű igazgató (1898-1914), aki Kármán távozása után egy évvel vette át az iskola vezetését, és egy 25 éves tanárjelölt, Zibolen Endre, aki – ahogy ezt ezen jutalomkönyv átadásakor még sejteni sem lehetett – 1938-tól 1947-ig volt iskolánk igazgatója, korábban nem is tanított a Trefortban. A könyv a könyvtárban kézbe vehető.