Trefort emlékérmet kapott Trefort Ágoston

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXIII. Vándorgyűlését Buziásfürdőn és Temesvárott tartották 1886-ban, bár azt két évvel korábban szerették volna megtartani. Ezen megjelent Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter is, mint ahogy 1871-től kezdve többször is elutazott Buziásfürdőre.

A vándorgyűlésen egy egyedi emlékéremmel ajándékozták meg Trefortot. Ez most Kovács Attila jóvoltából iskolánkhoz került egy még Trefort életében megjelent életrajzi kötettel együtt. Mindezek fényképei itt megnézhetők. Az adományozónak még két hasonló éremről van tudomása, mindegyiken némileg eltérően mintázták meg a minisztert. Sajátos, hogy ez az érem egészen hasonló ahhoz, melyet 1995 óta a ballagáskor kap iskolánkban néhány kitüntetett érettségiző diák. Buziásfürdőn már 1883-ban szobrot állítottak Trefortnak és utcát is elneveztek róla, mert a megelőző másfél évtizedben nagyon sokat tett a fürdőhely fellendítéséért.