Százötvenegy éves az iskola

Százötvenegy esztendővel ezelőtt kezdődött meg a tanítás iskolánkban. Ennek előzményeként 1870-ben alakult meg a Magyar Királyi Középiskolai Tanárképezde (később Tanárképző Intézet). Bartal Antal (1829-1909) (a képen jobbra) és Kármán Mór (1843-1915) (balra) elgondolásai alapján két évvel később, 1872-ben hozták létre a gyakorlóiskolát azzal a céllal, hogy a tanárképző intézet hallgatói itt végezhessék tanítási gyakorlatukat.

A gyakorlóiskola tanárait 1872. augusztus 28-án nevezték ki, a tanári kar szeptember 21-én kezdte meg működését. Az ekkor megtartott értekezleten megbeszélték a tanítás során követendő általános elveket, a feldolgozásra kerülő tananyagot, a gyakorlóiskolában kialakítandó tanárképzési rendet. Egy héttel később elkészült a tantárgyfelosztás, kijelölték a tankönyveket, beosztották a tanárjelölteket. 1872. október 7-én az egykori Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca 1. sz. ház két korszerűtlen helyiségében huszonöt tanulóval és öt tanárral megkezdődött a tanítás a Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgymnasiumában. Az első osztályban (ez korosztály szerint a mai általános iskolai ötödik osztály) tizenhét, a harmadik (a mai hetedik) osztályban pedig nyolc tanuló volt. Bartal Antal 1872-től 1890-ig az iskola tanára és igazgatója, Kármán Mór 1872-től 1897-ig az iskola tanára és pedagógiai vezetője volt.

Az első öt-hat évtizedben nem ezt a napot tekintették az iskola születésnapjának, hanem május 16-át. 1872-ben ugyanis ezen a napon jelent meg a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az a rendelete, amely az iskola indítását lehetővé tette.

Egy évvel ezelőtt, a 150 éves évfordulón, 2022. október 7-én két nagy szabású öregdiák találkozónak adott helyet az épület. Az első 12 órától 15 óráig tartott a 64 évesnél idősebb egykori diákjaink számára, ezen kb. 120-an voltak jelen, a második 15.30-tól 21 óráig tartott minden más egykori diákunk számára, ezen kb. 800-an vettek részt.