Százötven éves az iskola

1872. május 16-án jelent meg a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az a rendelete, amely lehetővé tette Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgymnasiuma néven iskolánk elindítását. Hosszú évtizedeken keresztül ezt a napot tekintették az iskola születésnapjának. Az ötvenes évek történelmi változásai után kezdték inkább október 7-ét ennek tekinteni, hiszen ezen a napon indult meg a tanítás a merőben újfajta gimnáziumban. Az itt látható első részlet az 1911/1912-es évkönyvből való, a második az 1912/1913-as évkönyvből Badics Ferenc akkori igazgató beszédének egy egészen rövid részletét mutatja. A harmadik 1922-ból, az iskola ötven éves fennállására rendezett ünnepség egy részlete.

 

 

 

Az 1902-ben megalakult Gyakorló-főgymnasiumi Egyesület alapszabályzatában szintén az olvasható, hogy az minden év május 16-án tartja majd a közgyűlését. (Ez az egyesület egyfajta öregdiák egyesületnek tekinthető.) Lásd alább a 8. pontot.