Gyapjas Ferencné emlékezete

Életének 88. évében május 20-án elhunyt Gyapjas Ferencné tanárnő (Berta néni), aki 1962-től 1993-ig tanított matematikát iskolánkban. A tanítványai és a szaktárgya iránt elkötelezett, a hivatását szerető pedagógus volt. Óráinak nyugodt légköre és a tanárnő okos óravezetése biztosította, hogy a diákok jól megértették és megtanulták a matematikát. Két osztályt osztályfőnökként is végigkísért, az első 1970-ben, a második 1979-ben érettségizett.

Az évtizedek alatt sok-sok tanárjelöltet avatott be a matematikatanítás módszertanába, ők később szerte az országban hasznosították azt, amit a gyakorlóiskolában tanultak tőle. Gyapjas Ferencné több matematika feladatgyűjteménynek volt többedmagával szerzőtársa, ezeket hosszú évtizedeken keresztül használták az ország középiskoláiban, némelyiket még ma is használják.

Temetése július 25-én 11 órakor lesz a Budafoki temetőben (XXII. ker., Temető utca 12.)