Elhunyt Kovács Károly tanár úr

Március 6-án néhány hónapos betegség után nyolcvan éves korában elhunyt Kovács Károly tanár úr, aki 1978-tól 2011-ig tanított matematikát iskolánkban.

 

Gombos Éva tanárnő így emlékezik őreá:

Kovács Károly tanár úr 1978. szeptemberétől nyugdíjba vonulásáig a Trefort Ágoston (korábban Ságvári Endre) Gyakorlóiskola matematika vezetőtanáraként dolgozott. Tanulók és tanárjelöltek generációival foglalkozott igen magas színvonalon.

A matematikát élményt adóan tanította. A kristálytiszta gondolatok, s azok elvárása jellemezte. Miközben kérdezett, kérdezni tanított. Soha nem kész eredményeket közölt, az igazság kimunkálásának aktív közreműködőivé tette a tanítványait. Gondolkodásra nevelt. Minden új, szokatlan érdekelte, s értékelte azokat. Soha nem a felszínt kapargatta. Gondolatait, véleményét tömören, sallangmentesen fogalmazta meg.

Gondos osztályfőnök, szolidáris kolléga volt.

Igazságérzete, elvszerűsége, egyenessége, őszintesége legendás volt. Készséggel, s nagy odafigyeléssel foglalkozott a hozzáfordulók ügyes-bajos gondjaival, s addig nem nyugodott, amíg valamilyen megoldás ki nem bontakozott.

Jó volt vele bármilyen problémát elemezni, együtt gondolkodni.

Egy régi, Arany Dániel versenyt nyert diákja szavai kínálkoznak ide: „Karcsi bácsi nem csereszabatos!”

Nagyon fog hiányozni!

 

Kósa Tamás, egykori (1983-1991) diákja, aki 1995 óta középiskolai matematikatanár, így emlékezik őreá:

Kovács Károly tanár úr (Karcsi bácsi), aki matematikát tanított nekünk 8 évig, életre szóló hatással volt rám mind emberileg, mind szakmailag. A felfedeztető matematikatanítás híve volt, és ezt a gyakorlatban kitűnően és eredményesen alkalmazta. Rengeteget dolgoztunk önállóan, és tudtuk, hogy az válik igazán a sajátunkká, amire mi jövünk rá, amit mi dolgozunk fel részben önállóan, amit mi oldunk meg, mi találunk ki, mi beszélünk át a segítségével. Ebben a szellemben tanított minket, türelmesen, emberségesen. Nem beszélt sokat az órákon és nagyon figyeltünk rá. Sokszor csupán egy-egy feladattal foglalkoztunk hosszasan, alaposan. Ötödikes korunktól kezdve többen jártunk Karcsi bácsi tehetséggondozó szakkörére, versenyeken vettünk részt és örültünk, ha sikeresek voltunk.

Matematikatanári munkámban az elmúlt huszonnyolc évben minden nap velem volt és marad mindörökre. Hallom őt a mai napig.