Tiltakozó nyilatkozat

Mi, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium alulírott tanárai tiltakozunk a kormány által 2023. március 2án nyilvánosságra hozott, a köznevelést érintő jogszabálytervezetek és a teljesítményértékelési rendszer tervezete ellen. Véleményünk szerint az ezekben megfogalmazott intézkedések nem alkalmasak a köznevelés válságának kezelésére, inkább elmélyítik azt. Az iskolai közösségek autonómiájának további csorbítása, az eddigieknél kedvezőtlenebb munkafeltételek kialakítása ellentétes diákjaink érdekeivel is. Elvárjuk, hogy a kormány valódi érdekegyeztetést folytasson a pedagógus szakmai szervezetekkel a kialakult válság kezelése érdekében. Aláírások