Tankönyvritkasággal bővült a könyvtár

Egy szerencsés véletlen kapcsán antikvár példányként került a Trefort tulajdonába Marczali Henrik 1894-ben kiadott Magyarország története, melyet kifejezetten középiskolák számára írt tankönyvnek. Marczali Henrik (1856-1940) a magyar történelemtudomány egyik legjelentősebb történészprofesszora volt. Munkásságáról elmondható, hogy 1895-től a Budapesti Egyetem oktatójaként tevékenykedett, azonban az kevésbé ismert, hogy ezt megelőzően a mai Trefort Gimnázium elődjében dolgozott középiskolai tanárként (1878-1895), illetve ennek keretében osztályfőnökként. Pályájának ebben az első felében szerzett tapasztalatai alapján fontosnak tartotta, hogy egy átfogó, Magyarország és a magyarság történetét a kezdetektől a kiegyezésig feldolgozó tankönyvet írjon.

Tovabb...

Tiltakozó nyilatkozat

Mi, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium alulírott tanárai tiltakozunk a kormány által 2023. március 2–án nyilvánosságra hozott, a köznevelést érintő jogszabálytervezetek és a teljesítményértékelési rendszer tervezete ellen. Véleményünk szerint az ezekben megfogalmazott intézkedések nem alkalmasak a köznevelés válságának kezelésére, inkább elmélyítik azt. Az iskolai közösségek autonómiájának további csorbítása, az eddigieknél kedvezőtlenebb munkafeltételek kialakítása ellentétes diákjaink érdekeivel is. Elvárjuk, hogy a kormány valódi érdekegyeztetést folytasson a pedagógus szakmai szervezetekkel a kialakult válság kezelése érdekében. Aláírások

Tovabb...

A gyakorlóiskolák fejlesztése

Az ELTE 2,8 milliárd forintos EFOP-támogatást nyert el az öt budapesti és egy szombathelyi gyakorlóiskolájának fejlesztésére – jelentette be az egyetem rektora és kancellárja a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tartott projektnyitó ünnepségen. Az ELTE ezen támogatási összeggel a pályázó egyetemek között a legnagyobb összeget nyerte el. Részletek itt olvashatók.

Tovabb...