Bűn és bűnhődés

Az Örkény Színházban 2024 tavaszán színpadra állítják a Bűn és bűnhődést. A 12. évfolyam magyarfaktosai részt vesznek egy kapcsolódó projektben, melynek első alkalmára január 25-én került sor. A faktos csoport egy része egy elemző beszélgetés keretében Gáspár Ildikó rendezővel és Ari-Nagy Barbara dramaturggal gondolkodhatott együtt a regény színpadra állításáról, ezek után pedig elkészítették saját koncepciójukat is. A projekt február 2-án kulisszabejárással, valamint a február 17-i olvasópróba-demón való részvétellel folytatódik majd. A foglalkozások vezetői Hudáky Rita és Császári Viktória tanárnő voltak, kísérőtanár Cserős Borbála tanárnő volt.

Tovabb...

Az írásbeli eredményei

Itt vannak a felvételiző hatodikos diákok írásbeli eredményei. A táblázatban a január 20-án, szombaton megírt központi írásbeli felvételi pontszámai láthatók. A diákok a 11 jegyű OM azonosítójukkal szerepelnek a listán, ezek alapján növekvő sorrendben. Azon 173 diák pontjainak átlaga, akik a Trefortban írták meg a felvételit, magyarból és matematikából is 32,5 pont lett. A kijavított magyar nyelv és matematika feladatlapokat – a javítást végző magyar- és matematikatanárok jelenlétében – január 26-án, pénteken 8 és 16 óra között lehet megtekinteni az iskola Szentkirályi u. 7. szám alatti épületében. Január 26-án, pénteken reggel 8 órától lehet átvenni az írásbeli felvételi eredményt igazoló…

Tovabb...

Informatika verseny

Január 13-án, szombaton volt a Nemes Tihamér programozási verseny második fordulója, melyen iskolánkból hét tanuló vett részt. Az I. korcsoportban 76 tanuló között Füzes Bulcsú (8. c) a 30. helyen végzett és bejutott a verseny február 24-én megrendezésre kerülő országos döntőjébe. A II. korcsoport jóval erősebb és népesebb, programozást magasabb óraszámban tanuló versenyzőket is felvonultató, 294 fős mezőnyében Stichleutner Róbert (10. c) szerepelt legjobban iskolánk tanulói közül, a 105. helyen végzett. (A két diák felkészítő tanára Szabó Zsanett tanárnő.)

Tovabb...

Kitüntetés

Schweininger Péter tanár úr, aki Szár község sváb lakosságának 1729 és 1848 közötti történetét dolgozta fel könyvben is megjelent PhD disszertációjában, Heinek Ottó-díjat kapott. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) által odaítélt díjat a magyarországi németek történetének kutatásáért adományozzák fiatal kutatóknak.

Tovabb...