Mi történt 1872. szeptember 21-én?

Ezen a napon tartotta első – mai kifejezéssel – értekezletét az indulás előtt álló gyakorló gimnázium tanári kara. A tanácskozmányon a teljes tantestület megjelent, ez öt főt jelentett. Az értekezlet kézzel írott jegyzőkönyve fennmaradt az utókornak, ennek első oldala itt elolvasható. Ekkor már közel egy éve arra készültek, hogy huszonnégy diákkal és nyolc-tíz tanárjelölttel október elején megkezdődik a tanítás egy olyan iskolában – kifejezetten a tanárjelöltek gyakorlati képzésére alapított gimnáziumban –, amelyhez hasonló akkor még sehol a földrészünkön nem működött.