Kitüntetés

A Pro Progressio Alapítvány az egyetemi oktatásért, kutatásért elnevezésű alapítvány kimagasló eredményeket elérő középiskolai tanárokat, műegyetemi kutatókat díjazott, köztük Szakmány Csaba tanár urat. Lásd az alapítvány kiadványának kilencedik oldalát, tovább a videót 14.15-től 15.49-ig.

“Magas színvonalon végzett tanári, vezetőtanári munkája, a mentorálás és az egye-
temi óraadói tevékenysége mellett szinte kimeríthetetlen energiával, kreativitással
teljesen önkéntes alapon ideje nagy részét A Természettudományos Oktatásért
Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány szakmai vezetőjeként a termé-
szettudományi oktatásunk modernizálására, megreformálására fordítja. Ennek
keretében egy tanári csoportot szervezett, melynek tagjai, amikor a pandémia
engedi, mobil laborjukkal járják az ország iskoláit, ahol lehetőséget teremtenek
a diákoknak, hogy maguk is kísérletezzenek. Ezen kívül magas színvonalú digitá-
lis tananyag csomagot állított össze, kigondolt egy hiánypótló tematikus tantárgyi
honlapot, melynek megvalósítását koordinálja, fejlesztésén aktívan dolgozik. A
vezetése alatt működő alapítvány munkájáról többször beszámolt a sajtó, illetve a
Magyar Kémikusok Lapja is.”