Új francia könyvek

Január 13-án népes diáksereg részvételével került sor az új, francia könyvek átadására a könyvtárban. Francia nyelvű igazgatói köszöntő, francia zene, gasztronómia, szavalat és rövid könyvismertetés emelte az esemény ünnepélyességét. Képek