A felvételizőknek

A szóbeli vizsga pontszámát, a felvételi összpontszámot és a hatodikos diákok rangsorunkban elfoglalt helyezését tartalmazó táblázatot előreláthatólag március 9-én, szerdán este fogjuk kitenni a honlapra.

A szóbeli vizsgáról

A legalább negyedórás felkészülést követő, 12-15 perces felvételi beszélgetés kiinduló pontja egy a diák által hozott
mappa (személyes érdeklődési körének, szabadidejében készített alkotásainak, tanuláshoz kötődő vagy attól független
díjainak kiválogatott, 5-6 elemből álló, mappába rendezett dokumentációja – pl. rajzok, fotók, szövegek, elismerő
oklevelek). Ezt követően egy tőlünk kapott, véleményalkotásra, érvelésre sarkalló kérdésről (pl. Kezdődjön-e minden
nap 9-kor a tanítás?) vagy állításról (pl. A jó elnyeri méltó jutalmát.), majd egy képről kell megadott szempontok mentén
beszélnie, valamint a tanárok által feltett kérdésekre válaszolnia.
Kérjük, hogy a tanulók betekintésre hozzák magukkal aktuális e-ellenőrző kivonatukat, valamint egy nekünk
leadható (kézbe vehető) fényképet saját magukról, amelyen jól látszanak. A kép hátuljára írják fel a nevüket.