Száznegyvennyolc éves az iskola

Száznegyvennyolc esztendővel ezelőtt hívták életre iskolánkat. A Magyar Királyi Középiskolai Tanárképezde (később Tanárképző Intézet) 1870-ben alakult meg. Bartal Antal és Kármán Mór elgondolásai alapján két évvel később, 1872-ben hozták létre a gyakorlóiskolát azzal a céllal, hogy a tanárképző intézet hallgatói itt végezhessék tanítási gyakorlatukat. A gyakorlóiskola tanárait 1872. augusztus 28-án nevezték ki, a tanári kar szeptember 21-én kezdte meg működését. Az ekkor megtartott értekezleten megbeszélték a tanítás során követendő általános elveket, a feldolgozásra kerülő tananyagot, a gyakorlóiskolában kialakítandó tanárképzési rendet. Egy héttel később elkészült a tantárgyfelosztás, kijelölték a tankönyveket, beosztották a tanárjelölteket. 1872. október 7-én az egykori Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca (ld. a képen) egyik bérházának két korszerűtlen helyiségében huszonöt tanulóval és öt tanárral megkezdődött a tanítás a Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgymnasiumában. Az első osztályban (ez korosztály szerint a mai általános iskolai ötödik osztály) tizenhét, a harmadik (a mai hetedik) osztályban pedig nyolc tanuló volt.