Száznegyvenkilenc éves az iskola

Száznegyvenkilenc esztendővel ezelőtt hívták életre iskolánkat. A Magyar Királyi Középiskolai Tanárképezde (később Tanárképző Intézet) 1870-ben alakult meg. Bartal Antal és Kármán Mór elgondolásai alapján két évvel később, 1872-ben hozták létre a gyakorlóiskolát azzal a céllal, hogy a tanárképző intézet hallgatói itt végezhessék tanítási gyakorlatukat. A gyakorlóiskola tanárait 1872. augusztus 28-án nevezték ki, a tanári kar szeptember 21-én kezdte meg működését. Az ekkor megtartott értekezleten megbeszélték a tanítás során követendő általános elveket, a feldolgozásra kerülő tananyagot, a gyakorlóiskolában kialakítandó tanárképzési rendet. Egy héttel később elkészült a tantárgyfelosztás, kijelölték a tankönyveket, beosztották a tanárjelölteket. 1872. október 7-én az egykori Hatvani (ma Kossuth Lajos) utcának a templom utáni első bérháza két korszerűtlen helyiségében huszonöt tanulóval és öt tanárral megkezdődött a tanítás a Magyar Királyi Tanárképző Intézet Gyakorló Főgymnasiumában. Az első osztályban (ez korosztály szerint a mai általános iskolai ötödik osztály) tizenhét, a harmadik (a mai hetedik) osztályban pedig nyolc tanuló volt.

Az első évtizedekben nem ezt a napot tekintették az iskola születésnapjának, hanem május 16-át. 1872-ben ugyanis ezen a napon jelent meg a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az a rendelete, amely az iskola indítását lehetővé tette. Az itt látható első részlet az 1911/1912-es évkönyvből való, a második az 1912/1913-as évkönyvből Badics Ferenc akkori igazgató beszédének egy egészen rövid részletét mutatja. A harmadik 1922-ból, az iskola ötven éves fennállására rendezett ünnepség egy részlete.