Régi könyvek restaurálása

A legutóbbi szülői támogatói vacsoraesten felajánlott nagylelkű adományokból restauráltattuk az iskolai könyvtár néhány muzeális értékű, de rossz állapotban levő kötetét. Köszönjük mindenkinek a felajánlott támogatást. A könyvek az interneten is elolvashatók.

A’ magyar országi méh-tartás’ rövid tudománnya

Házi Orvosságok, Mellyek Az Emberi testnek külömb-külömbféle nyavalyáinak meg-orvoslására nem tsak némelly esméretesb Füvek belső ’s külső, hanem köz-hasznai-is rövideden egybe szerkesztetve találtatnak

Közönséges törvény a vétkekről, és azoknak büntetéséről