Mi történt harminc évvel ezelőtt?

1990. október 24-én, szerdán döntött a tantestület az iskola névváltoztatásáról. Ennek rövid története a következő.

Az 1989/90-es rendszerváltoztatás során az országban számtalan intézmény, utca, tér nevét változtatták meg. A tantestület és a diákság körében már az 1988/89-es tanévben felmerült, hogy Ságvári Endre neve helyett más legyen az iskola névadója. 1989. március 21-én az iskolában működő Fidesz csoport nyílt levelet tett közzé, melyben kezdeményezte az iskola nevének Trefort Ágostonra történő megváltoztatását. A levelet elküldték az iskola vezetőségének, az ELTE rektorának és a Művelődésügyi Minisztériumnak.

 

 

1990 őszén a szülők és a diákság körében felmérés készült, hogy a négy lehetséges változat közül mi legyen az iskola hivatalos neve. Az eredmény a következő volt: Trefort Ágoston 56%, Trefort utcai gyakorlóiskola 24%, Ságvári Endre 12%, Kármán Mór 8%. Az ügydöntő tantestületi értekezletre 1990. október 24-én került sor. A tantestületi szavazás megoszlása: Trefort Ágoston 62%, Trefort utcai gyakorlóiskola 18%, Ságvári Endre 10%, Kármán Mór 10%. Ezeket és az Egyetemi Tanács egyhangú támogató javaslatát figyelembe véve a egyetem rektora 1991. január 1-ei hatállyal iskolánk nevét ELTE Ságvári Endre Gyakorlóiskoláról ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola névre változtatta.

A Trefort Ágoston neve melletti erős támogatás annak is köszönhető, hogy iskolánkat már nagyon hosszú évtizedek óta a köznyelvben “Trefortként” is emlegették amiatt, hogy az iskola a Trefort utcában áll. Sőt, az épületet az utca megnyitásával egyidejűleg adták át 1887-ben, amikor már tizenöt éve működött a gyakorlóiskola. Érdekes ugyanakkor, hogy a bánsági Buziásfürdőn már négy évvel korábban, 1883-ban elneveztek egy utcát az akkor 66 éves miniszterről, ahogy ez az itt olvasható cikkből kiderül.

A XIX. században inkább a “Minta” vagy “Mintagimnázium” volt a köznyelvi elnevezés, a XX. század első évtizedeitől már “Trefort ” is. Ennek tárgyi (!) emléke a fenti bal oldali kép, amely egy kerámiatányérkát mutat, amelyet az 1936-ban érettségizett osztály készíttetett a 40 éves érettségi találkozóra 1976-ban. Az iskolát egyetlen név jelzi. Ugyanez az osztály egyébként az 55 éves érettségi találkozón is egy kerámiatányért osztott ki minden öregdiáknak.

 

 

Ságvári Endre nevét a Kádár-korszak első éveiben, 1961-ben kapta a gyakorlóiskola. A “Minta” elnevezés az ötvenes évek elejétől lassan kikopott, de a “Trefort” tovább élt, később a “Ságvárival” párhuzamosan. Sajátosan mutatja ezt, hogy a hatvanas évek első felének egyik iskolai jelvénye mindkét nevet hordozza. Ez látható a fenti jobb oldal képen (valóságos mérete kb. 13×18 mm). A motívumban a T betűt két enyhe ívű S képezi. Megjegyzendő, hogy a kommunista diktatúra időszakának más jelvényei és az iskola hivatalos címere nem tartalmazta Trefort Ágoston nevét.

A rendszerváltoztatáskor így alig volt kétséges, hogy a közel évszázados egyik köznyelvi elnevezést a névváltoztatással az iskola hivatalosan is megerősítse.