Tantárgyak története

Mikor tanították a Trefortban az egyes tárgyakat?

Az itt látható adatok összegyűjtéséhez forrásul az iskola értesítői, évkönyvei és anyakönyvei szolgáltak. Azon tantárgyak vannak itt feltüntetve, amelyek a nyolc-, a négy-, majd a hatosztályos gimnázium tananyagában (akár csak egy éven át) kötelező, rendkívüli, fakultatív, vagy kötelezően válaszható tárgyként szerepeltek. A forrásokból időnként nem követhető egészen pontosan nyomon, hogy egy tárgy mikor szűnt meg, illetve egy új mikor lépett be. Különösen az 1950-es évekre igaz ez. Nem szerepelnek itt a XX. század második feléből az általános iskola alsó és felső tagozatainak tantárgyai. Nincs itt részletezve, hogy a tárgyak mikor voltak minden tanuló számára kötelezőek, és mikor váltak azok választhatókká. (Pl. latint és görögöt kezdetben mindenkinek kellett tanulni, de a görög helyett lehetett görögpótlót is választani, a hatvanas években azonban már csak néhányan tanultak görög nyelvet.)

Ábrázoló geometria: 1947–1966

Alkotmánytan: 1950–1953

Angol nyelv: 1911–1914, 1945-től

Bevezetés a filozófiába: 1983-1984, 1987-1992, lásd korábban: filozófia

Biológia: 1950-től folyamatosan, korábbi neve (1872-től az 1950-es évek elejéig) természetrajz volt, ez azonban a mai kémia egy részét is magában foglalta.

Bölcsészet: 1895–1896, 1942–1949

Dráma: 2009-től

Egészségtan: 1887–1948, 2006-tól, 1887 és 1903 között egy-egy év kimaradt. 2006-tól néhány éven át modul formában történt az oktatása.

Ének: 1887-1915, 1922-1948, 1949-1950, 1950-es évektől folyamatosan, 1887-től 1906-ig néha egy-két év kimaradt. A két világháború között a tárgy néha műének néven, az ötvenes évektől ének-zene néven szerepelt. Lásd továbbá: zene.

Eszperantó nyelv: 1957-1958

Filozófia: 1879-1880, 1900-1920, 1924-1926, 1927-1938, a XX. század első két évtizedében phylosophiai propeadeutika néven futott, de időnként egy-egy év ekkor kimaradt. Lásd fentebb: bevezetés a filozófiába

Fizika: 1927-1937, 1950-től folyamatosan, korábbi neve (1872-től az 1950-ig) természettan volt.

Földrajz: 1872-től folyamatosan, 1936-tól 1950-ig föld- és néprajz volt a tárgy neve.

Francia nyelv: 1881-1882, 1888-1914, 1926-1951, az 1950-es évektől folyamatosan, a XIX. század utolsó évtizedében egy-egy év kimaradt.

Gazdasági és társadalmi ismeretek: 1940-1948

Görög nyelv: 1872-1949, 1960-1969, sokáig kötelező tárgy volt, később azoknak, akik nem tanultak görögöt, görögpótlóval kellett azt helyettesíteni. Az 1960-as években fakultatív tárgyként csak néhányan tanulták a görögöt.

Görögpótló: 1888-1893, 1899-1928, kétféle görögpótló tárgy létezett: görögpótló irodalmi tanulmányok, és görögpótló rajz (ez utóbbi 1920-tól 1923-ig)

Gyakorlati foglalkozás: 1961-1979, szerepét 1975-től fokozatosan átvette a technika

Gyorsírás: 1881-1893, 1896-1914, 1933-1942, 1946-1948, 1957-1962

Hit- és erkölcstan: 1920-1950, 1872-től 1920-ig vallástan néven szerepelt (lásd ott)

Honvédelmi ismeretek: 1942-1944

Idegenvezetés: 1985-1987

Ipari rajz: 1960-as évek

Informatika: 1995-től, lásd korábban számítástechnika

Ipari rajz: 1960-1965

Kémia: 1881-1882, 1950-től folyamatosan, lásd még vegytan

Kínai nyelv: 2007-től

Közgazdaságtan: 1920-1923

Latin nyelv: 1872-2010

Logika: az 1950-es évektől 1969-ig

Magyar nyelv: 1872-1921, 1963-tól folyamatosan

Magyar irodalom: 1963-tól folyamatosan

Magyar nyelv és irodalom: 1921-1963

Matematika: különböző neveken 1872-től mindig szerepel a tárgy (lásd mennyiségtan, számtan, mértan, rajzoló mértan), matematika néven: 1900-1904, 1910-1912, 1948-tól folyamatosan

Médiaismeret: 2006-tól

Mennyiségtan: 1882-1900, 1904-1910, 1912-1950, különböző neveken 1872-től folyamatosan szerepel a tárgy (lásd matematika, számtan, mértan, rajzoló mértan)

Mértan: 1872-1883, 1936-1949, lásd továbbá rajzoló mértan, matematika

Műalkotások ismertetése: 1941-1945, lásd továbbá rajz, illetve rajz a műalkotások ismertetésével

Mértani rajz: 1879-1880

Műhelygyakorlat: 1946-1950

Műszaki rajz: az 1950-es évek

Művészeti rajz: az 1950-es évek

Művészettörténet: 1906-1914, 1950-es évektől 1968-ig, a rajz tárgyhoz kapcsolódva többféle néven folyt a művészettörténet oktatása az itt jelzett tanéveken kívül is (lásd a rajznál).

Német nyelv: 1872-1949, 1950-es évektől folyamatosan

Néptánc: 1995-től

Olasz nyelv: 1938-1939, 1940-1949, 1950-es évektől 1966-ig, 1967-1969

Orosz nyelv: 1945-2017

Pszichológia: 1957-1974, 2006-tól, 2006-tól néhány éven át modul formában történt az oktatása.

Rajz: 1872-1883, 1900-1904, 1923-1950, a tárgy neve (és tartalma) sokszor változott. Rajz, szabadkézi rajz, rajzoló mértan, rajz a műalkotások ismeretével, rajz és műalkotások ismertetése, rajz és műalkotások elemzése, rajz és vizuális kultúra

Rajzoló mértan: 1882-1893, 1895-1897, 1907-1924, tartalma mai kifejezéssel élve a geometriai szerkesztések voltak (lásd még rajz, matematika).

Rajz a műalkotások ismertetésével: 1936-1941, rajz és műalkotások ismertetése néven futott a tárgy 1946-tól 1949-ig, rajz és műalkotások elemzése néven 1971-től 1999-ig (lásd továbbá rajz).

Rajz és vizuális kultúra: 1999-től, lásd még rajz

Spanyol nyelv: 1960-1964, 1996-tól

Szabadkézi rajz: 1879-1880, 1888-1891, 1895-1896, 1899-1915, lásd még rajz

Szakmai gyakorlat: 1960-as évek

Számítástechnika, 1986-1997, lásd korábban: technika, később: informatika

Számtan: 1872-1883, lásd még matematika

Szépírás: 1883-1920, 1935-1942

Társadalomismeret: 2006-tól

Technika: 1975-1993, elődje a gyakorlati foglalkozás, utódja a számítástechnika (lásd ott).

Természetrajz: 1872-től az 1950-es évekig, 1911-től 1918-ig természetrajz és vegytan néven futott (lásd továbbá biológia).

Természettan: 1872-1910, 1912-1929, 1933-1950, későbbi neve fizika (lásd ott).

Testgyakorlás: 1902-1912, 1915-1943, korábbi neve tornázás, torna, későbbi neve testnevelés (lásd ott).

Testnevelés: 1938-tól folyamatosan, korábbi nevei tornázás és testgyakorlás (lásd ott).

Tornázás: 1883-1903, későbbi nevei testgyakorlás és testnevelés (lásd ott).

Történelem: 1872-től folyamatosan, 1900/1901-ben történet volt a tárgy neve.

Vallástan: 1872-1921, ezután hit- és erkölcstan volt a tárgy neve (lásd ott)

Vegytan: 1940-1950, későbbi neve kémia (lásd ott)

Világnézetünk alapjai: 1972-1983, 1986-1987

Zene: 1910-1912