Győztes myDAQ pályázatok

Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat és a National Instruments Hungary Kft pályázatot hirdetett az elmúlt tanévben fizikatanárok (és tanárjelöltek) és tanítványaik számára két kategóriában (“Tapasztaltak” és “Újak”), melyben a myDAQ adatgyűjtővel elvégezhető fizikai kísérleteket kellett kidolgozni, bemutatni. Minden pályázó csapatban legalább egy tanárnak és legalább egy diáknak kellett lenni. A határidőig (2020 január 31.) húsz pályamunka érkezett a kilenc fős zsűrihez, melynek elnöke dr. Kroó Norbert akadémikus volt. A márciusra kitűzött eredményhirdetést szeptember 12-én lehetett megtartani. A “Tapasztaltak” kategóriában három pályázó nyert pénzjutalmat, köztük az első díjat a Piláth Károly tanár úr, Lichter Bertalan Ede, Lipcsey Magyar Márton Pál csapat nyerte. Az “Újak” kategóriában szintén három pályázó nyert pénzjutalmat, köztük az első díjat a Regele György tanár úr, Wittmann Benedek, Wiener Márton csapat kapta. Ezen kívül mindkét kategóriában öt-öt csapat – közöttük iskolánk két csapata – megkapta a myDAQ eszközt és a LabVIEW szoftverhez használható licenszet. Részletek itt olvashatók.