Tanári csoportképek

A következő években készült tantestületi képek láthatók itt:

1874, 1890, 1899, 1907, 1910, 1914, 1926, 1936, 1942, 1949, 1972, 2000, 2009, 2012

 

A gyakorlóiskola tanárai és tanárjelöltjei az 1873/74-es tanévben

Álló sor: Suppán V., Polónyi E., Molnár K., dr. Heinrich Gusztáv, Francsics V., dr. Kármán Mór, Marczali H., Schill S., Bayer J., Zsilinszky E., Kozocsa T., ülő sor: Éberling József, Bicsovszky Károly, Staub Móric, Bartal Antal igazgató, Lutter János, Sajó Károly, Simonyi Zsigmond, Roth Samu. A tanárok nevei dőlt betűvel vannak írva.

 

 

A magyar királyi tanárképző gyakorló főgymnasiumának tanári testülete az 1889/1990. évben

 

A tanárok és a tanárjelöltek 1898-ban vagy 1899-ben

A tanárok ülnek: Szíjártó Miklós, Geréb József, Négyesy László, Gyomlay Gyula, Staub Móric, Badics Ferenc igazgató, …, …., Waldapfel János, …

 

A tanárok és a tanárjelöltek 1907 körül

A tanárok ülnek: Pruzsinszky János, …., Geréb József, …, Gyomlay Gyula, Badics Ferenc igazgató, Négyesy László, …, Szabó Péter, Waldapfel János, Szíjártó Miklós

 

A tanárok és a tanárjelöltek 1910 körül

A tanárok ülnek: Pályi Sándor, Pruzsinszky János, Cserép József, Négyesy László, Geréb József, Badics Ferenc igazgató, Ujházy László, Waldapfel János, Szíjártó Miklós, Szabó Péter, …

 

A tanárok és a tanárjelöltek 1914-ben

Ülnek: Kármán Ferenc, Csízik Gyula, Pruzsinszky János, Szíjártó Miklós, Badics Ferenc igazgató, Geréb József, Ujházy László, Waldapfel János, Császár Ernő, Geduly Olivér, középső sor: Szervánszky Jenő, Szabó Dezső, Feszt Sándor, Balázs István, Szabó Péter, Cserép József, Láng Nándor, Császár Elemér, Dezséry Dezső. A többi férfi tanárjelölt.

 

A tanárok 1926 májusában

Az álló sor: Schidella István, Györkösy (Jirka) Alajos, Bokor László, Sipőtz Pál, Grőger Dezső, Dékány István, Alszeghy Zsolt, Kronberger Ede, Wagner József, Geduly Olivér, Govrik Sándor, Kármán Ferenc, az ülő sor: Dezséry (Bielek) Dezső, Gombos Albin, Papp Ferenc, Staud János igazgató, Szíjártó Miklós, Danczer Béla, Pályi Sándor, Császár Ernő

 

A tanárok 1936 júniusában, középen Staud János igazgató

Felső álló sor: Petrich Béla, Bárczi Géza, Györkösy (Jirka) Alajos, alsó álló sor: Maróthy (Kurdilla) Ferenc, Sipőtz Pál, Pitroff Pál, Fraknóy József, Ujhelyi Sándor, Bundusch Ottó, Temesy Győző,  felső ülő sor: Grőger Rezső, Bodnár Lajos, Wagner József, Pivárcsi István katolikus pap, Schidella István, Horvay (Kronstein) Béla, alsó ülő sor: Kronberger Ede, Alszeghy Zsolt, Császár Ernő, Staud János igazgató, Govrik Sándor, Dezséry (Bielek) Dezső, Dékány István

 

A tantestület 1942-ben

Felső álló sor: Cseke Dénes, Kerecsényi Dezső, Nagy Ferenc, Makay Gusztáv, Faludi Béla, Haraszthy Árpád, alsó álló sor: Messik Béla, Tompa (Techert) József, Bundschuh Ottó, Maróti (Kurdilla) Ferenc, Péter (Polednik) Gyula, Ujhelyi Sándor, Martos János, Módi Mihály, Szabó Mihály, Kováts Gyula, Temesy Győző, ülő sor: Hencz István, Bodnár Lajos, Görzsönyi Vargha Zoltán, Pitroff Pál, Zibolen Endre igazgató, Petrich Béla, Pivárcsi István katolikus pap, Nedeczey (Travnik) Jenő, Horvay (Kronstein) Béla

 

A tantestület 1949-ben, középen Újhelyi Sándor igazgató ül

 

A tantestület 1972-ben

Első (ülő) sor: Majoros János, Kertai Tiborné, Greff Géza, Berzáczy Istvánné, Szávai Nándor, Révész Gáborné igh., Götz Gusztávné igh., Fehérvári Gyula igazgató, Solti Jánosné igh., Kiss Istvánné, Makay Gusztáv, Vidor Pálné, Nagy Ferenc, Körner Miklósné, Tóth Ferenc (a levelező tagozat vezetője)

Második sor: Páger Sándorné, Balázs Péterné, Orosz Lászlóné, Pais Istvánné, Lengyel Jenőné, Dombrádi Sándorné, Bíró Béláné, Csohány Endréné, Szoboszlay Miklósné, Timár Györgyné, Reményi Gusztávné, Fodor Endréné, Szemkeő Gáspárné, Lukács Ágnes, Filla Istvánné, Velkei Ferencné, Stéger Hajnal, Damó Elemérné, Kovács Kálmánné, Guoth Jánosné, Süpek Ottóné, Varga Lászlóné (Gulyás Sándorné)

Harmadik sor: Glatz János, Varga László, Csipkay József, Nyárasdy János, Bolla József, Strowsky Istvánné, Székely Tiborné, Ries Ferencné, Szekeres Varsa Vera, Honti Mária, Keresztury Gyuláné, Zöllner Helga, Gyapjas Ferencné, Eiben Ottóné, Gyurcsik Mária, Nagy Antalné, Janesch László, Teleki László, Ries Ferenc, Vörös László, Dringó László, Bodor Zoltán (gazdasági vezető)

 

A tantestület 2000-ben, az első sorban a hatodik Schróth Ágnes igazgató

 

A tantestület 2009-ben, középen Poros András igazgató ül

 

A tantestület 2012-ben, középen Poros András igazgató ül