Kitüntetés

Szeptember 3-án egyetemi kitüntetésben részesült Máriáss Márta tanárnő és Piláth Károly tanár úr: Lorántffy Zsuzsanna Emléklapot kaptak. Az ELTE szabályzata alapján “Lorántffy Zsuzsanna Emléklap adományozható azoknak a köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottaknak, akik munkájuk során legalább tíz éven keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.” A ugyanekkor átadott további egyetemi kitüntetésekről itt lehet tájékozódni.