A felvételizőknek

Február 23., keddig összesen 665 felvételi jelentkezés érkezett a Trefortba.

A február 19-én közölteknek megfelelően minden olyan diákot behívunk szóbeli felvételire, aki legalább 87,5 de legfeljebb 98,5 pontot ért el. Kinek melyik napon és hány órára kell jönni?

A táblázatokban a diákok 11 jegyű oktatási azonosítójukkal vagy – amennyiben a jelentkezési lapjukon megadtak ilyet – jeligéjükkel szerepelnek.

Ahogyan már jeleztük, azok, akik az eddig megszerezhető 110 pontból legalább 99-et elértek, felmentést kapnak a szóbeli felvételin való részvétel alól. A jelentkezők sorrendbe állításakor őket maximális, 36 pontos szóbelivel rangsoroljuk.

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZÓBELIRE BEHÍVOTT DIÁKOKNAK

Az iskola épületébe szülők nem léphetnek be, csak a bejáratig kísérhetik gyermeküket. A hatodikos diákoknak végig kötelező lesz a maszk viselése és a távolságtartás, az épületen belüli tájékozódásban pedig trefortos diákok segítik majd őket.

Kérjük, hogy a behívási időpont előtt legalább negyed órával érkezzenek meg az iskolába. A felvételizőknek összesen kb. 1 órás elfoglaltságra kell számítaniuk, attól függően, hogy az adott órában hányadikként hívják be őket.

A szóbeli meghallgatás kétfős tanári bizottság előtt zajlik. Ennek során a következő szempontok alapján kívánjuk értékelni leendő diákjainkat: kapcsolatteremtés, interakció, együttműködés, szókincs és kifejező készség, fantázia, asszociációs képesség, kreativitás, érvelési készség.
A legalább negyedórás felkészülést követő, 12-15 perces felvételi beszélgetés kiinduló pontja egy a diák által hozott mappa (személyes érdeklődési körének, szabadidejében készített alkotásainak, tanuláshoz kötődő vagy attól független díjainak kiválogatott, 5-6 elemből álló, mappába rendezett dokumentációja – pl. rajzok, fotók, szövegek, elismerő oklevelek). Ezt követően egy tőlünk kapott, véleményalkotásra, érvelésre sarkalló kérdésről (pl. Kezdődjön-e minden nap 9-kor a tanítás?) vagy állításról (pl. A jó elnyeri méltó jutalmát.), majd egy képről kell megadott szempontok mentén beszélnie, valamint a tanárok által feltett kérdésekre válaszolnia.

Kérjük, hogy a szóbelire a gyerekek hozzák magukkal az említett mappát, aktuális, kinyomtatott e-ellenőrző kivonatukat, valamit egy a szóbeli bizottságnak leadható fényképet saját magukról, amelyen jól látszanak. A kép hátuljára írják fel a nevüket.

Kérünk továbbá egy felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is a majdani felvett diákok kiértesítésére.

Előre láthatólag március 8-án, hétfőn este hozzuk nyilvánosságra a jelentkezők felvételin elért összesített eredményét és a rangsorban elért helyüket.