Elhunyt tanárok, gyászjelentések

A lista a másfél évszázad alatt elhunyt összes tanárnak kb. harminc százalékát tartalmazza. A sorok végén zárójelben azt látjuk, hogy mettől meddig tanított az adott tanár az iskolánkban. A piros nevek mögött megjelenik a gyászjelentés. Aki ki tudja egészíteni a listát adattal, vagy aki birtokában van gyászjelentésnek, kérjük, küldje azt el a mohay.peter@trefort.elte.hu címre.

1885. jún. 25. Malmosi Károly, 37 éves, latin, görög (1875-1884)

1904. ápr. 14. Staub Móricz, 62 éves, természetrajz, földrajz (1872-1904)

1905. máj. 15. Szilasi Móric, 61 éves, latin, görög (1890-1891)

1909. szept. 6. Bartal Antal, 81 éves, latin, görög (1872-1890)

1911. ápr. 19. Lutter János, 81 éves, matematika-fizika, (1872-1884)

1914. szept. 24. Szabó Péter, 47 éves, matematika, fizika (1900-1914)

1915. okt. 14. Kármán Mór, 72 éves, magyar, latin, görög, német (1872-1899)

1917. júl. 12. Vértesy Dezső, 36 éves, latin, görög (1913-1917)

1920. dec. 15. Demeczky Mihály, 66 éves, matematika, fizika, (1889-1895)

1922. nov. 7. Heinrich Gusztáv, 81 éves, német, történelem, földrajz (1872-1875)

1925. dec. 6. Wagner Alajos, 74 éves, matematika, fizika (1884-1898)

1933. jan. 7. Négyesy László, 72 éves, magyar, latin (1891-1911)

1935. nov. 5. Waldapfel János, 69 éves, magyar, német  (1897-1920)

1938. okt. 29. Danczer Béla, 65 éves, latin, görög (1919-1929)

1938. dec. 25. Gombos Albin, 65 éves, történelem, földrajz (1919-1934)

1939. júl. 15. Badics Ferenc, 85 éves, magyar, latin (1897-1914)

1940. júl. 3. Császár Elemér, 76 éves, magyar, latin (1908-1918)

1940. júl. 21. Marczali Henrik, 84 éves, történelem, földrajz (1878-1895)

1942. okt. 20. Gyomlay Gyula, 82 éves, latin, görög (1883-1906)

1943. júl. 19. Ujházy László, 89 éves, történelem, földrajz (1906-1920)

1943. dec. 21. Petz Gedeon, 81 éves, magyar, német (1889-1890)

1945. ápr. 21. Csengery János, 89 éves, latin, görög (1884-1896)

1946. máj. 11. Pruzsinszky János, 84 éves, latin, görög (1899-1920)

1950. nov. 11. Juvanecz Iréneusz, 68 éves, matematika, fizika (1915-1919)

1952. jan. 15. Császár Ernő, 71 éves, magyar, latin, (1911-1937)

1957. jan. 18. Zibolen Endre, 72 éves, latin, görög (1938-1947)

1961. ápr. 27. Koch Nándor, 76 éves, természetrajz, kémia (1929-1935)

1963. jan. 23. Staud János, 84 éves, magyar, latin (1913-1938)

1963. okt. 10. Szetey András, 73 éves, magyar, latin (1943-1949)

1965. nov. 20. Dékány István, 79 éves, történelem, földrajz (1924-1938)

1965. dec. 23. Pitroff Pál, 81 éves, magyar, német (1932-1944)

1968. dec. 3. Schidella István, 84 éves, történelem, latin (1920-1946)

1969. júl. 31. Horvay Béla, 85 éves, matematika, fizika (1926-1946)

1969. aug. 24. Legeza Pál, 52 éves,  földrajz, biológia, kémia (1959-1969)

1970. jan. 14. Alszeghy Zsolt, 82 éves,magyar, latin (1919-1941)

1973. ápr. 21. Gyökössy (Jirka) Alajos, 77 éves, latin, görög (1925-1937)

1977. ápr. 20. Temesy Győző, 90 éves, történelem, földrajz (1934-1945)

1979. jan. 30. Szávai Nándor, 73 éves, francia, német, olasz (1958-1973)

1979. okt. 17. Marczell György, 82 éves, rajz, művészi és mértani rajz (1946-1949)

1983. szept. 10. Zöllner Helga, 42 éves, matematika, fizika (1964-1983)

1984. dec. 2. Makay Gusztáv, 74 éves,magyar, francia (1941-1974)

1987. márc. Berzáczy Istvánné, matematika, fizika (1957-1974)

1987. szept. 1. Haraszty Árpád, 81 éves, természetrajz, földrajz (1942-1948)

1990 márc. vagy ápr. Szabó Mihály, magyar, latin, olasz, spanyol (1941-1964)

1990. márc. 30. Tompa József, 85 éves, magyar, német (1940-1949)

1992. január 9. Takáts Etel, 71 éves, magyar, latin (1955-1961)

1993. febr. 13. Levius Ernő, 86 éves, matematika, fizika (1959-1963)

1993. jún. 30. Kiss Istvánné, 60 éves, történelem, olasz (1959-1993)

1993. szept. 9. Götz Gusztávné,  82 éves,biológia, földrajz (1959-1973)

1995. dec. 31. Görbics Lívia, 31 éves, kémia (1987-1995)

1996. máj. 19. Újhelyi Sándor, 95 éves,  természetrajz, kémia (1937-1950)

1996. dec. 1. Solti Jánosné, 78 éves, francia, német, olasz (1955-1974)

1997. máj. 19. Martin Józsefné Simon Ágnes, 51 éves, magyar, francia (1986-1997)

1997. szept. 6. Kontra Györgyné Kozma Ilona, 71 éves, magyar, latin (1989-1994)

1999. nov. 8. Hidas György, 60 éves, néptánc (1992-1999)

2000. máj. 7. Serényi Emma, 84 éves, ének-zene (1955-1971)

2002. jún. 29. Bibó Istvánné Lipcsey Judit, 59 éves, magyar, francia (1997-2002)

2003. dec. Vidor Pálné Kálmán Zsuzsa, 91 éves, magyar, francia (1956-1973)

2005. ápr. 14. Körner Miklósné Gerő Éva, kémia, fizika (1960-1991)

2006. jún. 3. Reményi Gusztávné, 85 éves, matematika (1959-1990)

2010. jún. 25. Körösényi Tamás, 57 éves, rajz, művészettörténet (1977-1978)

2010. október 8. Somogyi Antal, 90 éves, matematika, fizika (1945-1949)

2011. szept. 24. Falus Eszter, 36 éves, angol, orosz (2001-2005)

2012. jan. 19. Máthé Pál, 77 éves, történelem (1976-1996)

2014. júl. Szemkeő Gáspárné, 94 éves, magyar, német, orosz (1952-1979)

2014. okt. 15. Eiben Ottóné, 80 éves, tanító (1967-1997)

2014 Keresztury Gyuláné, testnevelés (1956-1995)

2016 Lukács Ágnes, 96 éves, rajz, művészettörténet (1955-1976)

2018. okt. 28. Kozocsa Sándor, 84 éves, magyar (1976-1984, 1994-2001)

2019. ápr. 7. Keresztény Éva, 78 éves, latin (1977-1998)

2019. nov. 18. Vörös László, 82 éves, történelem (1967-2005)

2021. júl. 28. Varga Ákos, 79 éves, történelem (1986-2006)

2021. okt. 20. Dollenstein János, 59 éves, kémia, számítástechnika (1989-1994)

 

 

Gyászjelentésekben ritkán olvasható, különösen szép méltatást láthatunk Waldapfel Jánosról: