A felvételizőknek

Február 19., péntek 13 óráig összesen 585 felvételi jelentkezés érkezett be iskolánkba.

Az alább megnyitható táblázatokban minden olyan hatodikos diák szerepel, akinek a jelentkezési lapját február 19., 13.00 óráig e-mailben elküldték vagy személyesen adták le az iskolában vagy akinek a jelentkezési lapja február 19-ig postán beérkezett, nem szorul hiánypótlásra, és elérte a szóbelire történő behívás ponthatárát.

A táblázatokban a diákok 11 jegyű oktatási azonosítójukkal vagy – amennyiben a jelentkezési lapjukon megadtak ilyet – jeligéjükkel szerepelnek.

Azok, akik az eddig megszerezhető 110 pontból (matematika írásbeli: 50 pont, magyar nyelv írásbeli: 50 pont, hozott pontok 10 pont) legalább 99-et értek el, felmentést kapnak a szóbeli felvételin való részvétel alól.

A jelentkezők majdani sorrendbe állításakor őket maximális, 36 pontos szóbelivel rangsoroljuk.

Minden olyan diákot behívunk a szóbeli felvételi beszélgetésre, aki az eddig megszerezhető 110 pontból legalább 87,5-et, de legfeljebb 98,5 pontot ért el.

 A szóbeli pontos időbeosztását (február 27-én, szombaton, ill. a pótnapokon kinek hány órára kell jönnie) február 23-án, kedden este tesszük közzé a honlapon.

 (A hozott pontszám kiszámítása így történt: hat tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tárgy) 5. osztályos év végi és 6. osztályos félévi eredményeit kértük. Ahány osztályzat eltérés volt ezekben összesen az ötöstől, annyiszor fél pontot vontunk le a maximálisan elérhető 10-ből.)

 Előre jelezzük a szóbelin részt vevő diákoknak és szüleiknek, hogy az iskola épületébe szülők nem léphetnek be. A hatodikos diákoknak végig kötelező lesz a maszk viselése, az épületen belüli tájékozódásban pedig trefortos diákok segítik majd őket. Köszönjük megértésüket!