A mintagimnázium

Iskolánk 2022-ben százötven éves. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk minél több régi emléket, fényképet, írást, dokumentumot összegyűjteni. Kérjük iskolánk egykori diákjait és tanárait, akik őriznek ilyeneket, hogy lefényképezve vagy beszkennelve küldjék el azokat Mohay Péter tanár úr címére: mohay.peter(kukac)trefort.elte.hu. Kérjük továbbá, hogy mindenki vegye fel vele a kapcsolatot, aki rövidebben vagy hosszabban szívesen leírná vagy elmondaná, hogy miként látta, élte meg az iskolát akkor, amikor itt volt diák. Szívesen vesszük és megköszönjük azt is, ha a régi tárgyi emlékeket eredetiben behozzák az iskola titkárságára. 

Rövid bevezetés

 
Tanárok

Igazgatók  

Az összes tanár az iskola alapításától napjainkig (kereső)

Az összes osztályfőnök (kereső)

Ismertté vált tanárok 1940-ig

Kitüntetett tanárok

Tanári csoportképek   

Elhunyt tanárok, gyászjelentések 

 
Érettségi tablók

Érettségi tablók  

Az érettségi tablók helye   

 
Diákok

Az összes egykori diákunk (kereső)

Ismertté vált egykori diákjaink

OKTV 1-10. helyezettek (kereső) (1966-tól)

Osztályképek a régmúlt időkből  

Kitüntetett diákok (1995-től)

 
Évkönyvek

Évkönyvek (1872-től 1948-ig)   

 
Iskolatörténeti szemelvények

Sok érdekes dokumentum  

Sok érdekes kép 

 Az iskola zászlója  

A 2010-es építkezés képekben   

Tantárgyak története   

Az első húsz év

Az első kilencven év

Az iskolaszerkezet rövid történeti áttekintése

Az iskola elnevezései

Diákok és tanárok visszaemlékezései