Untitled Document
 
A HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI FELVÉTELI
A 2018/2019. évi felvételi várhatóan hasonló lesz a 2017/2018. évihez, a részletek 2018. októberétől lesznek itt olvashatók.
 
 
A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE 2017/2018-AS TANÉVBEN
Igazgatói tájékoztató
2017. november 17-én, pénteken 17.00 órakor az iskolába várjuk az érdeklődő szülőket. A szüleikkel érkező gyermekeknek az iskolát bemutató játékos foglalkozást szervezünk, melyhez előzetes regisztrációt kérünk az iskola honlapján 2017. november 13. hétfőtől.
A jelentkezési lapok leadásának határideje
2017. december 8-ig kell az írásbeli felvételi vizsgára benyújtani a jelentkezési lapot abban az iskolában, amelyben a felvételiző meg kívánja írni a dolgozatot.
Az írásbeli felvételi vizsga
2018. január 20., 10 óra az egységes írásbeli felvételi vizsgák időpontja a hatévfolyamos gimnáziumokban.
A felvételi eljárásra történő jelentkezés
Ennek határideje: 2018. feburár 19., hétfő. Ekkorra kell a jelentkezési lapokat elküldeni a kiválasztott iskolá(k)ba, illetve Győrbe, a Felvételi Központba.
"Fedezd föl a Trefortot!"
Ismerkedési délután 2018. február 23-én, pénteken délután
Szóbeli felvételi vizsga
Időpontja 2018. március 3., szombat. Pótnap: márc. 5-6., hétfő, kedd délután.
 
Az írásbeli felvételi vizsga

A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell a tanulónak benyújtania, amelyikben a felvételit meg kívánja írni. Tehát ha a gyermek több olyan hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezik, amelyik megkívánja az elõzetes írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló maga dönti el, melyikbe nyújtja be az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. Mindez azonban független az iskolák későbbi sorrendbe állításától, amit a diák (szüleivel) dönt majd el a felvételi eljárás során. A jogszabályi rendelkezések szerint a tanuló megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A Trefortban megírandó írásbelire vonatkozó jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról. Ez egyenértékű az Oktatási Hivatal (OH) oldaláról letölthető tanulói jelentkezési lappal. ►►► E jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos központi jelentkezési lappal, amelyet majd a középfokú iskolába való jelentkezésre kell később kitölteni.

Az írásbeli vizsga tantárgyai: magyar nyelv és matematika. A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk. A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú írásbeli vizsgafeladatok elsõsorban nem tantárgyi-lexikális tudást mérnek, hanem azokat a képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Ide vonatkozóan ajánljuk szíves figyelmükbe az alábbi linket: ►►► A korábbi évek (2004-2017) írásbeli felvételi feladatsorai és javítókulcsai megnézhetők a következő helyen: ►►►
Az írásbeli vizsga időpontja (országosan) 2018. január 20., szombat 10.00 óra (9.45-re kell az iskolában megjelenni, a tanulók külön értesítést nem kapnak az írásbeli vizsgáról). Szükséges felszerelés: toll, ceruza, körzõ, vonalzó. Személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. A pótló írásbeli vizsga időpontja (országosan) 2018. január 25., csütörtök 14.00 óra (erre alapos ok, pl. orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézségek stb. miatt lehet szükség; 13.45-re kell az iskolában megjelenni). Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. Az írásbeli feladatlapjai és javítási útmutatói megtekinthetők lesznek az OH fentebb említett honlapján (e honlap köznevelési tartalmainak általános tanulmányozását ajánljuk a tisztelt szülők figyelmébe). Az iskola az írásbeli vizsga eredményét 2018. február 8-ig közzéteszi a honlapján.
 
Az írásbeli utáni teendők
Február 19., hétfőig küldhetik el a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén előállított jelentkezési lapot (lapjait) közvetlenül a kiválasztott középiskola (középiskolák) részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot ajánlott küldeményként meg kell küldeni a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694). Az ezekre vonatkozó információk megtekinthetők az Oktatási Hivatal és iskolánk honlapján. Nyomatékosan kérjük a kedves szülőket, hogy a kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot lehetőleg személyesen hozzák be az iskola titkárságára munkanapokon 8 és 16 óra között, ezen kívüli időpontokban pedig a portán adják le. Ha csak postázással tudják megoldani a hozzánk való eljuttatást, kérjük, azt semmi esetre se hagyják a február 19. előtti utolsó napokra! További teendők az írásbeli után: ►►►
 
Fedezd fel a Trefortot! - ismerkedési délután

2018. február 23-án, pénteken délután megnyitjuk kapuinkat azon leendő diákjainknak, akik elérték a szóbeli felvételire történő behívás ponthatárát. Fakultatív, előzetes regisztrációhoz kötött programunkon bepillantást nyújtunk a Trefort tanórákhoz kötődő és tanórákon kívüli életébe. Diákjaink és tanáraink vezetésével közösségi játékok, a nálunk folyó iskolai és szabadidős tevékenységeket bemutató események, helyszínek várják az érdeklődőket. A szülőket tanári pódiumbeszélgetésre invitáljuk. Programunk célja, hogy a hozzánk készülőkkel kölcsönösen jobban megismerhessük egymást. A programra történő regisztrációról részletekkel majd az iskola honlapján, illetve az írásbelikor kiosztandó tájékoztatóban szolgálunk.

 
Szóbeli felvételi vizsga
Időpontja 2018. március 3., szombat. Pótnap: márc. 5-6., hétfő, kedd délután.
Ennek pontos beosztásáról az iskola honlapján adunk majd tájékoztatást a jelentkezések lezárulta után. A szóbeli meghallgatás kétfős tanári bizottság előtt zajlik. Ennek során a következő szempontok alapján kívánjuk értékelni leendő diákjainkat: kapcsolatteremtés, interakció, együttműködés, szókincs és kifejező készség, fantázia, asszociációs képesség, kreativitás. A 10-12 perces felvételi beszélgetés kiinduló pontja – rövid személyes bemutatkozást követően – egy szöveg és egy kép. Ezekről a diáknak – negyedórás felkészülés után – megadott szempontok szerint kell beszélnie, és a szövegből egy rövid részletet hangosan felolvasnia, valamint a tanárok által feltett kérdésekre válaszolnia.
Kérjük, hogy a gyerekek betekintésre hozzák magukkal jelenlegi ellenőrzőjüket (e-ellenőrző-kivonatukat), matematika, valamint magyar nyelv és irodalom iskolai füzetüket, valamint egy nekünk leadható (kézbe vehető) fényképet saját magukról, amelyen jól látszanak. A kép hátuljára írják fel a nevüket.
 
A felvételi értékelése
Maximális pontszámok: magyar nyelv írásbeli 50 pont, matematika írásbeli 50 pont, egyéni beszélgetés 36 pont, a korábbi tanulmányi eredményekbõl hozott pontszám 10. Ez utóbbi kiszámítása a következõképpen történik. Hat tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tárgy) 5. osztályos év végi és 6. osztályos félévi eredményeit kérjük. Ahány osztályzat eltérés van ezekben összesen az ötöstõl, annyiszor fél pontot vonunk le a maximálisan lehetséges 10-bõl.
A felvételin elérhető maximális pontszám 146.
Azonos összpontszám esetén a következő szempontok szerint rangsorolunk: 1. az írásbeli felvételin elért összpontszám, 2. a szóbeli felvételin elért összpontszám, 3. a hozott pontok, 4. valamelyik írásbelin elért kiemelkedő pontszám, 5. idősebb testvér járt vagy jár hozzánk.
 
Március, április
A felvételi eljárás további menete: 2018. március 14-ig nyilvánosságra hozzuk a felvételi jegyzéket, 2018. március 22-ig van lehetőség a tanulói adatlapok módosítására (sorrendmódosítás), 2018. április 27-ig értesítjük a diákokat a végleges felvételi döntésről.
 
FELVÉTELI FELADATOK
2015
 
ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK A TREFORTBAN

Minden év szeptemberében elõkészítõ tanfolyamok indulnak iskolánkban hatodikos diákok számára magyar irodalom és matematika tárgyakból. A tanfolyamok szeptember közepétől január közepéig, az írásbeli felvételiig tartanak. A tanfolyamokat nagyrészt iskolánk jelenlegi tanárai vezetik. A foglalkozások során felkészítjük a diákokat a központi írásbeli feladatsorok megoldására, és pótoljuk a tudásukban esetleg fennálló hiányosságokat. A foglalkozásokon a gyerekek házi feladatokat is kapnak. Ezeket és az órai feladatokat fénymásolva kézhez kapják, így külön tankönyvre vagy példatárra nincs szükség. Az órákat hétköznap 15 órától, illetve szombatonként 9 órától tartjuk az iskola épületében. Az idõpontokról részletesebben telefonon nyújtunk tájékoztatást. A 13 hetes tanfolyam teljes díja egy tantárgy esetén 25.000 Ft, két tantárgy esetén 50.000 Ft. Jelentkezni augusztus 24-tõl szeptember közepéig az iskola földszintjén található elõkészítõ irodában lehet a tanfolyam díjának befizetésével. Az iroda augusztusban hétköznap 10 és 15, szeptemberben 10 és 18 óra között van nyitva. További információ: 266-39-89, 328-00-92.

 
 
 

Ma 2018. szeptember 19., szerda,
Vilhelmina napja van.

Eseménynaptár 

Elte Mail

Elektronikus napló

Tanároknak


e-Ellenőrzőkönyv

Szülőknek


TANKÖNYVRENDELÉS
TANKÖNYVEK
Emelt fizika kísérletek

Ebédbefizetési
időpontok
szeptemberre-októberre:
szeptember 11-13.
--
--
--
--
--
 
A HÉT VERSE
ÖREGDIÁK HÍREK

Treff

érettségi előkészítő

Webmester: Piláth Károly