A hatosztályos felvételi

 

A felvételi eljárás menete 2020/2021-ben (három oldal pdf)

Hivatalos felvételi tájékoztató (három oldal pdf)

 

JAVASOLJUK, HOGY RENDSZERESEN FIGYELJÉK ISKOLÁNK ÉS AZ OKTATÁSI HIVATAL (OH) HONLAPJÁT (oktatas.hu), MERT AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK MÓDOSÍTHATNAK AZ ITT KÖZÖLT DÁTUMOKON ÉS ELJÁRÁSRENDEN.

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves érdeklődő szülőket 2020. november 6-án, pénteken este az ELTE BTK Trefort kerti campusán található Gólyavárba igazgatói tájékoztatóra (cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., 6-8.).
Ez idő alatt a hatodikos diákoknak az iskolát bemutató játékos foglalkozást szervezünk az iskola épületében (1088 Bp., Trefort u. 8.). A járványügyi helyzetre való tekintettel mindkét programot két turnusban tartjuk meg és ezeken korlátozott számú érdeklődőt tudunk fogadni.
A rendezvényekre előzetes regisztrációt kérünk az iskola honlapján (www.trefort.elte.hu) 2020. november 2., hétfőtől. A pontos részletek (pl. hány órára kell jönni?) honlapunkon lesznek fent.

 

Az írásbeli felvételi vizsga

Az iskolánkba történő jelentkezés feltétele a központi felvételi írásbeli megírása.

Az írásbelire való jelentkezés határideje 2020. december 4., péntek.

Ha a gyermek több olyan hat évfolyamos gimnáziumba jelentkezik, amelyik megköveteli az írásbeli vizsgán való részvételt, akkor a tanuló (szülő) maga dönti el, hol írja meg az írásbeli felvételit. Tehát az írásbelire vonatkozó jelentkezési lapot abba a – vizsga megrendezésére jogosult – intézménybe kell a tanulónak benyújtania, ahol a felvételit meg kívánja írni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli felvételi vizsgára. Mindez azonban független az iskolák későbbi sorrendbe állításától, amit a diák (szüleivel) dönt majd el a felvételi eljárás során. A tanuló megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.
A Trefortban megírandó írásbelire vonatkozó jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról. Ez egyenértékű az Oktatási Hivatal (OH) www.oktatas.hu oldaláról letölthető tanulói jelentkezési lappal. E jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos központi jelentkezési lappal, amelyet majd a középfokú iskolába való jelentkezésre kell később kitölteni.

Az írásbeli vizsga tantárgyai: magyar nyelv és matematika.

A vizsga 2×45 perc időtartamú. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van.
A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú írásbeli vizsgafeladatok elsősorban nem tantárgyi-lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Ide vonatkozóan ajánljuk szíves figyelmükbe ezt a honlapot.
A korábbi évek (2001-2020) írásbeli felvételi feladatsorai és javítókulcsai megnézhetők alább is.

Az írásbeli vizsga időpontja (országosan) 2021. január 23., szombat 10.00 óra.

Január 23-án 9.45-re kell a Trefortban megjelenni. A tanulók külön értesítést nem kapnak az írásbeli vizsgáról. Szükséges felszerelés: kék toll, ceruza, körző, vonalzó, szögmérő. Személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.
A pótló írásbeli vizsga időpontja (országosan) 2021. január 28., csütörtök 14.00 óra. 13.45-re kell az iskolában megjelenni.
Erre alapos ok, pl. orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézségek stb. miatt lehet szükség. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
Az írásbeli feladatlapjai és javítási útmutatói megtekinthetők lesznek az OH fentebb említett honlapján (e honlap köznevelési tartalmainak általános tanulmányozását ajánljuk a tisztelt szülők figyelmébe!).

Az iskola az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb 2021. február 8-ig közzéteszi a honlapján keresztül.

Ennek pontos dátumát a 2021. január 23-án kiosztandó írásos tájékoztatónkban adjuk majd meg. A kijavított feladatlapok megtekintésének időpontjáról és az ezekkel kapcsolatos észrevételek megtételének módjáról szintén ekkor adunk tájékoztatást.
Az írásbeli vizsga eredményéről értékelő lapot állítunk ki. Ez tartalmazza a feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az írásbeli összpontszámát. A tanuló ezzel együtt nyújthatja be központi jelentkezési lapját, adatlapját, és vehet részt az általános felvételi eljárásban.

A tényleges felvételi eljárásra történő jelentkezés határideje 2021. február 19., péntek.

A tanuló középfokú iskolába történő tényleges jelentkezését a szülők a központilag kiadott jelentkezési lapon közvetlenül küldik meg a kiválasztott középiskola részére.
Amennyiben a felvételiző nem a Trefortban írta írásbelijét, akkor kérjük a már említett, az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz.
A középfokú iskolába történő jelentkezéssel egyidejűleg a szülők a tanulói adatlapot közvetlenül is megküldik a Felvételi Központ részére. Ide vonatkozóan ajánljuk figyelmükbe a köznevelési információs rendszer (KIR) honlapja (www.oktatas.hu/hivatali_ugyek) szülőknek is szóló felületeit.

 

Ismerkedési délután: “Fedezd fel a Trefortot!”

2021. február 24-én, pénteken délután megnyitjuk kapuinkat azon leendő diákjainknak, akik elérték a szóbeli felvételire történő behívás ponthatárát. Fakultatív, előzetes regisztrációhoz kötött programunkon bepillantást nyújtunk a Trefort tanórákhoz kötődő és tanórákon kívüli életébe. Diákjaink és tanáraink vezetésével közösségi játékok, a nálunk folyó iskolai és szabadidős tevékenységeket bemutató események, helyszínek várják az érdeklődőket. A szülőket tanári pódiumbeszélgetésre invitáljuk. Programunk célja, hogy a hozzánk készülőkkel kölcsönösen jobban megismerhessük egymást.
A programra történő regisztrációról részletekkel majd az iskola honlapján, illetve az írásbelikor kiosztandó tájékoztatóban szolgálunk.

 

A szóbeli felvételi vizsga

A szóbeli vizsga időpontja: 2021. február 27., szombat

(pótidőpontok alapos indok esetére: március 1-2., hétfő-kedd du.).
Ennek pontos beosztásáról az iskola honlapján keresztül adunk majd tájékoztatást a jelentkezések lezárulta után.
A szóbeli meghallgatás kétfős tanári bizottság előtt zajlik. Ennek során a következő szempontok alapján kívánjuk értékelni leendő diákjainkat: kapcsolatteremtés, interakció, együttműködés, szókincs és kifejező készség, fantázia, asszociációs képesség, kreativitás, érvelési készség.
A legalább negyedórás felkészülést követő, 12-15 perces felvételi beszélgetés kiinduló pontja egy a diák által hozott mappa (személyes érdeklődési körének, szabadidejében készített alkotásainak, tanuláshoz kötődő vagy attól független díjainak kiválogatott, 5-6 elemből álló, mappába rendezett dokumentációja – pl. rajzok, fotók, szövegek, elismerő oklevelek). Ezt követően egy tőlünk kapott, véleményalkotásra, érvelésre sarkalló kérdésről (pl. Kezdődjön-e minden nap 9-kor a tanítás?) vagy állításról (pl. A jó elnyeri méltó jutalmát.), majd egy képről kell megadott szempontok mentén beszélnie, valamint a tanárok által feltett kérdésekre válaszolnia.
Kérjük, hogy a tanulók betekintésre hozzák magukkal aktuális e-ellenőrző kivonatukat, valamint egy nekünk leadható (kézbe vehető) fényképet saját magukról, amelyen jól látszanak. A kép hátuljára írják fel a nevüket.

 

A felvételi értékelése

Maximális pontszámok: magyar nyelv írásbeli 50 pont, matematika írásbeli 50 pont, egyéni beszélgetés 36 pont, a korábbi tanulmányi eredményekből hozott pontszám 10, összesen 146 pont. A korábbi tanulmányi eredményekből hozott pontszám kiszámítása: hat tantárgy 5. osztályos év végi és 6. osztályos félévi eredményeit kérjük. Ahány osztályzatnyi eltérés van ezekben összesen az ötöstől, annyiszor fél pontot vonunk le a maximálisan elérhető 10-ből. A hat tantárgy a következő: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy természettudományos tárgy.  A felvételi rangsort az így szerzett pontok (írásbeli: max. 100 pont + szóbeli: max. 36 pont + hozott: max. 10 pont = max. 146 pont) alapján állítjuk össze. Azonos összpontszám esetén a következő szempontok szerint rangsorolunk: 1. az írásbeli felvételin elért összpontszám, 2. a szóbeli felvételin elért összpontszám, 3. a hozott pontok, 4. valamelyik írásbelin elért kiemelkedő pontszám, 5. idősebb testvér járt vagy jár hozzánk. Kérjük, hogy a központi jelentkezési lapra a fenti tantárgyak 5. év végi és 6. félévi jegyeit írják be.

 

A felvételi további rendje

2021. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételin elért összesített eredményét és a rangsorban elért helyét,
2021. március 23-ig van lehetőség a tanulói adatlapok módosítására (sorrendmódosítás),
2021. április 30-ig kiértesítjük a diákokat a végleges felvételi döntésünkről.

 

Előkészítő tanfolyamok iskolánkban

Minden év szeptemberében előkészítő tanfolyamok indulnak iskolánkban hatodikos diákok számára magyar irodalom és matematika tárgyakból. A tanfolyamok szeptember közepétől január közepéig, az írásbeli felvételiig tartanak. A tanfolyamokat nagyrészt iskolánk jelenlegi tanárai vezetik. A foglalkozások során felkészítjük a diákokat a központi írásbeli feladatsorok megoldására, és pótoljuk a tudásukban esetleg fennálló hiányosságokat. A foglalkozásokon a gyerekek házi feladatokat is kapnak. Ezeket és az órai feladatokat fénymásolva kézhez kapják, így külön tankönyvre vagy példatárra nincs szükség. Az órákat hétköznap 15 órától, illetve szombatonként 9 órától tartjuk az iskola épületében. Az időpontokról részletesebben telefonon nyújtunk tájékoztatást. A 14 hetes tanfolyam teljes díja egy tantárgy esetén 30.000 Ft, két tantárgy esetén 60.000 Ft. Jelentkezni augusztus 26-től szeptember közepéig az iskola földszintjén található előkészítő irodában lehet a tanfolyam díjának befizetésével. Az iroda augusztusban hétköznap 10 és 15, szeptemberben 10 és 17 óra között van nyitva. További információ: 266-39-89, 328-00-92.

 

Korábbi felvételi feladatok

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020